Suomi-saksa-suomi sanakirja

45.00 

Gummeruksen kaksikielisten ja kaksisuuntaisten perussanakirjojen sarja uudistuu. Heinäkuussa 2005ilmestyvät englannin, ruotsin, saksan ja espanjan sanakirjat sisällöltään päivitettyinä ja ulkoasultaantäysin uudistettuina. Nyt myös perussanakirjamme tunnistaa helposti iloisen keltaisesta ulkoasusta,jonka on suunnitellut Heikki Kalliomaa. Gummeruksen perussanakirjojen toimitustyö onuudistettu kaksi vuotta sitten kokonaan. Kunkin kielen hakusanastot on koottu tietokannoiksi jayhdistetty yhteiseen toimitus- ja julkaisujärjestelmään. Kokeneet sanakirjantekijämme voivatpäivittää hakusanastoa Internetin välityksellä kotikoneiltaan ja käydä keskustelua sanakirjojen uudistamistarpeista.

9789512067244

Päivitystyön tuloksena suomalaiset kieltenopiskelijat saavat käyttöönsä ajantasaiset ja entistäkin helppokäyttöisemmät perustyökalut. Sanakirjojen hakusanamääriä on kartutettu useilla tuhansilla hakusanoilla, ja uutta sanastoa on koottu mm. jokapäiväiseen elämään liittyvästä tekniikasta (erityisesti tieto- ja tietoliikennetekniikasta), erilaisista harrasteista, terveydenhoidosta, koulutuksesta, yhteiskunnan toiminnasta ja ympäristönsuojelusta.Arkipäivän ilmaisuja ja muita tyylillisesti tärkeitä ilmaisuja on sanakirjoihin lisätty runsaasti.Hakusana-artikkeleiden selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä on entisestään parannettu. Artikkelit onlaadittu mahdollisimman lyhyiksi, jotta sana ja sen tärkein käyttötieto löytyisi vaivattomasti. Perussanaston lisäksi myös tärkeimmät fraasit ja sanonnat on esitetty helposti erottuvina, omina päähakusanoinaan. Sanan käyttöä kuvaavat esimerkkilauseet onesitetty korostettuina. Hakusanastot on taitettu kahdelle, selkeästi toisistaan erottuvalle palstalle. Viittauksia hakusana-artikkeleiden välillä on mahdollisimman vähän, ja vaikeaselkoisia erikoismerkintöjä on pyritty välttämään. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että vierasperäisten sanojen suku on annettu kokonaan kirjoitettuna (esim. der, das, die) ja että sanojen taivutusmuodot erottuvat artikkelista selkeästi. Selkeät merkintätavat vahvistavat vieraan kielen rakenteiden omaksumista.Gummeruksen perussanakirjojen tekijät ovat kokeneita kielten asiantuntijoita, joilla on monipuolistakäytännön kokemusta niin kieltenopetuksesta eri oppilaitoksissa kuin kääntämisestä.

Tuotetunnus (SKU): e295d895046c Osastot: ,